Procedury

  • Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 
  • Procedura przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu.